Donate 1.5%

Fundacja Dzielmy się Uśmiechem im. Krystiana Popieli w końcu została 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮̨ 𝗣𝗼𝘇̇𝘆𝘁𝗸𝘂 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 𝐂𝐨 𝐭𝐨 𝐨𝐳𝐧𝐚𝐜𝐳𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐖𝐚𝐬? Darczyńcy 𝐦𝐨𝐠𝐚̨ 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐤𝐚𝐳𝐚𝐜́ 𝟏,𝟓% swojego podatku na rzecz wspierania podopiecznych Fundacji. To niesamowita szansa, aby wspólnie tworzyć lepszy świat.

𝐊𝐑𝐒 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐢: 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟕𝟕𝟐𝟔𝟖𝟐 Każda wpłata, każde wsparcie przyczynia się do sukcesów i uśmiechów tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Pragniemy tylko przypomnieć na jakie cele zostają przeznaczone środki: Sport po Ciężkich Urazach Fundacja skupia się na rehabilitacji i wsparciu sportowców po ciężkich urazach, kontuzjach. Pomaga im powrócić do pełnej sprawności, przywracając nadzieję i uśmiech na ich twarzach.

Akcje Charytatywne Fundacja angażuje się także w organizację różnorodnych akcji charytatywnych, które mają na celu wsparcie osób potrzebujących. Każda zbiórka, każda pomoc przekłada się na konkretną pozytywną zmianę w życiu wielu ludzi. Pomoc Niepełnosprawnym Fundacja nie zapomina również o osobach niepełnosprawnych, oferując wsparcie na wielu płaszczyznach. Tworzy warunki sprzyjające pełnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz rozwijaniu pasji i zdolności.Dzielmy się uśmiechem razem!

ROZLICZ PIT ONLINE SPRAWDŹ I ROZLICZ PIT
NA PODATKI.GOV.PL
SKOPIUJ NUMER KRS
0000772682