OPERUJEMY I REHABILITUJEMY SPORTOWCÓW

Celem Fundacji Dzielmy się Uśmiechem im. Krystiana Popieli jest pomoc sportowcom, którzy ulegli wypadkom lub są po ciężkich kontuzjach, chorobie.

Jednym z istotnych warunków pomocy jest brak możliwości pokrycia kosztów leczenia ubiegającego się o pomoc.

Fundacja pomaga swoim podopiecznym finansując w zależności od potrzeb operacje, rehabilitacje, treningi, wspiera w odbudowie mentalnej i fizycznej, by podopieczni mogli wrócić do realizacji swoich marzeń i pasji sportowych.

Ponad to wspieramy niepełnosprawną młodzież, paraolimpijczyków oraz dzieci z trudną sytuacją materialną, których wspieramy finansowo opłacając obozy i zgrupowania sportowe, wyżywienie, niezbędny sprzęt sportowy.